GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Müracaatları Kabul Etmeye Başlıyor 29 Aralık 2017

Üniversitemiz Senatosunun 23 Kasım 2017 tarihli kararıyla kurulan Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulumuz 02 Ocak 2018 tarihi itibariyle başvuru kabul etmeye başlayacaktır. Etik Kurulumuzun sekretaryası Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Etik kurula müracaat etmek isteyen öğretim elemanlarımızın Müracaat Formlarını açıklamalarda belirtilen kurullara uygun bir şekilde doldurduktan sonra Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.