Hitit Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulunun Çalışma Esasları YönergesiHIZLI ERİŞİM