GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Hakkımızda 27 Aralık 2017

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Hitit Üniversitesi’nin 23 Kasım 2017 tarihli Senato kararıyla kuruldu. Etik Kurulumuz hekim müdahalesini gerektirmeyen ilaç dışı gözlemsel çalışmaları, anket, antropometrik ölçümler, laboratuvar ve radyolojik bulgular gibi dosya ve görüntü kayıtları üzerinden yapılacak olan retrospektif çalışmaları etik açıdan değerlendirip kararını verir. 2018 yılı Ocak ayından itibaren dosya başvurularını kabul edecek olan Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu her ayın 15’ine kadar yapılan başvuruları o ayın son haftasında toplanıp değerlendirir. Her ayın 15’inden sonra yapılan başvuruları ise bir sonraki ayın son haftasında değerlendirmeye alınır.